Adive als schakel tussen ondernemer en accountant.
 
  • Verwerking van debiteuren- en crediteurenadministratie
  • Debiteurenbewaking
  • Facturering
  • Verwerking van bank- en giroafschriften
  • Opstelling kasboek
  • Uitvoering van betalingen
  • BTW-aangiften
  • Archiveren
Wij bieden ook uitkomst als het projectmatige opdrachten betreft.